dijous, 3 de gener de 2019

l'endemà de totes les fosques, revista el temps